Bedrijfstaxaties

Taxatie Bedrijfs Onroerend Goed (BOG)
Een bedrijfsmatige taxatie is een specialistische aangelegenheid die alleen nog mag worden uitgevoerd door daartoe erkende en gecertificeerde makelaars/taxateurs. Wij staan ingeschreven bij het Register Bedrijfsmatig Vastgoed van het NRVT en zijn tevens opgenomen in het register van makelaars & taxateurs bij de stichting Vastgoedcert.
VastgoedCert is hèt kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs o.z. Sinds er geen wettelijke beëdiging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Daarom is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht, een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.
Ook zijn wij TMI-gecertificeerd en kunnen dus voorzien in de wens van de meeste zakelijke banken de taxatie van uw bedrijfspand als TMI-rapport uit te werken. Als TMI-taxateur zijn wij getoetst op onze vaardigheden voor we toe mochten treden tot TMI. Nog altijd worden wij (doorlopend) verplicht bijgeschoold door de TMI Academy. Onze taxaties worden verwerkt binnen het Taxatie Management Systeem en voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI. Uitgebrachte taxaties worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de Kwaliteitscommissie. Kortom, een TMI- taxatie staat voor kwaliteit!
Als Register-Taxateur werken we volgens internationale richtlijnen (EVS/IVS) en erkende gedrags- en beroepsregels. Verder conformeren wij ons als Register-Taxateur aan het doorlopend toezicht en het centrale tuchtrecht van het NRVT.
Waarom een bedrijfstaxatie? Het bedrijfspand kan worden getaxeerd in verband met mogelijke verkoop/overname, (her)financiering bijvoorbeeld voor een uitbreiding/verbouwing/ verduurzaming  ook vanuit fiscale overwegingen, balanswaardering, bedrijfsbeëindiging, huurprijsherziening.
Bij een bedrijfsmatige taxatie kijken we onder andere naar de (markt)huurwaarde van het object, de staat van onderhoud en de courantheid voor verkoop en verhuur. De onderhoudsprognose op lange(re) termijn en het reëel te verwachten rendement worden door ons ingeschat. Uiteraard overleggen wij over onze tariefstelling met u.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.
Altijd welkom op ons kantoor voor een informatief, vrijblijvend gesprek; de koffie staat klaar!


Laat hier uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op om uw wensen te bespreken!