Disclaimer

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makelaar, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door de makelaar schriftelijke toestemming is verleend.

Alle webpagina’s op deze site heeft Gelsing met grote zorgvuldigheid samengesteld. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Gelsing kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie, respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de aangeboden informatie.
Gelsing kan tevens op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.
 
©Copyright Gelsing