Met een goed gevoel een huis verkopenVan Te koop naar Verkocht!

Samen doorlopen we de volgende 8 stappen. Zo vergeten wij niets en verkopen wij uw huis met succes.
1    Kennismakingsgesprek en inventarisatie wensen en mogelijkheden
2    Marktanalyse en waardebepaling
3    Bespreking verkoopstrategie
4    Persoonlijk verkoopplan
5    Verkoopactiviteiten
6    Onderhandelen
7    Koopovereenkomst
8    Transport notaris

Uitleg klantreis

1 Kennismaking en inventarisatie

Kennismaking
U verkoopt uw vertrouwde huis, gevuld met herinneringen. Lange tijd – misschien wel
jaren – was het een thuishaven. Hier is geleefd en beleefd. Maar nu is het te groot. Of juist te klein. Dus is het tijd voor een volgende stap: house for sale. Uw huis goed en snel verkopen tegen de beste prijs.
In het kennismakingsgesprek bespreken wij uw wensen en mogelijkheden met betrekking tot de verkoop van uw woning en uw eventuele aankoopplannen.
Woninginspectie
Door uw woning zorgvuldig te inspecteren aan de hand van een uitgebreide checklist krijgen wij een goed beeld van de ‘stand van zaken’. Wij kijken onder andere naar bouwtekeningen, de staat van onderhoud, waarde woning voor de OZB, centrale verwarming, het energielabel en de ligging van het huis. Als we dat in kaart hebben gebracht is het tijd voor de volgende stap; marktanalyse en waardebepaling.

2 Marktanalyse en waardebepaling

Een goede waardebepaling is de basis voor een succesvolle verkoop. Daarom start onze
makelaar met een gedegen marktonderzoek onder andere door te kijken naar vergelijkbare woningen die te koop staan of zijn verkocht.
Wij kennen de markt door en door en weten welke elementen belangrijk zijn voor deze analyse en zo kan de potentiële waarde van uw huis goed worden ingeschat.
Bij de marktanalyse maken we onder andere gebruik van het NVM-uitwisselingssysteem en we kijken bij Funda achter de schermen om de juiste doelgroep in kaart te brengen. Ook de verhuisbewegingen (de actuele vraag) brengen we in kaart.
Na de markt- en doelgroep analyse combineren wij de uitkomsten met onze jarenlange regionale expertise. Zo komen we, natuurlijk in overleg met u, tot een goede verkoopprijs.
Het goed positioneren van de woning bij de verkoop is belangrijk; een goede vraagprijs geeft de beste kans op succes. De vraagprijs moet niet te hoog zijn, dan kunt u zich uit de markt prijzen. Een te lage vraagprijs doet geen recht aan uw portemonnee. Een vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bieding.

Wij helpen u de juiste overweging te maken.

Informatieplicht verkoper
Als verkoper heeft u een informatieplicht. Dit houdt in dat de koper recht heeft op volledige en juiste informatie. Alles wat u weet over uw eigen woning horen we graag.
Hierbij helpen wij u graag; wij kunnen een aantal onderzoeken uitvoeren betreffende het kadaster, de erfdienstbaarheden, de globale bouwtechnische inspectie en het bestemmingsplan. Ook verzorgen we samen met u een uitgebreide NVM-vragenlijst (deel B0 met alle relevante informatie over uw huis. Deze lijst is onderdeel van de koopakte. Transparantie bij de verkoop is van groot belang; een koper wordt goed voorgelicht en u kunt met een gerust gevoel de woning straks overdragen.

3 Bespreking verkoopstrategie

Gelsing Makelaardij handelt bij elke fase van de verkoop weloverwogen en in goed overleg. Wij luisteren goed en baseren ons advies en de bijbehorende verkoopstrategie op wat we horen, zien en uit ervaring weten. Door stap voor stap bewust te zetten, groeit de kans op een geslaagde transactie aanzienlijk. Het op een juiste manier positioneren van uw woning is belangrijk. We zorgen ervoor da uw woning onderscheidend is ten aanzien van de concurrerende woningen.

Dat gebeurt door de juiste vraagprijs, een uitstekende verkooppresentatie, een goede vindbaarheid op internet door onder andere het inschakelen van diverse kanalen op social media. Ook wordt gekeken naar de inrichting van uw huis (zijn kleine aanpassingen gewenst voor een optimale presentatie?) Is de tuin op orde en laat deze de gebruiksmogelijkheden en/of grootte goed zien? Ons kantoor kan gebruik van interieurstylisten en een hoveniersbedrijf.

4 Persoonlijk verkoopplan

Na de voorbereidende stappen stellen we samen met u een verkoopplan op. Hierbij combineren we de gegevens de woning, uw eisen, wensen, mogelijkheden en de verschillende marketingmogelijkheden. De woning wordt ‘in beeld gebracht’ en geplaatst op onze website, sociale media en Funda.

Pluspunten van Gelsing
-    Uit ons eigen netwerk worden potentiele kopers actief benaderd.
-    Uitstekende plaatselijke bekendheid van de woningmarkt
-    Persoonlijke benadering met gedegen kennis van zaken
-    Regelmatige terugkoppeling tijdens het verkoopproces naar u
-    Zorgvuldige begeleiding vanaf start verkoop tot en met de overdracht


5 Verkoopactiviteiten

Professionele bezichtigingen

Als uw woning, na de voorgaande stappen, op de markt is gebracht krijgen we bezichtigingsaanvragen. Het is natuurlijk van belang dat de woning zo optimaal mogelijk gepresenteerd wordt. Wij geven u tips dit zo goed mogelijk voor te bereiden.
We zullen tijdens de bezichtiging alle bijzonderheden van uw woning benadrukken en erna
doen wij u zo snel mogelijk verslag van de rondleiding. Bezichtigen is nu eenmaal meer dan de deur opendoen.
Wij hopen natuurlijk dat de kijker onder de indruk is van uw huis en de onderhandeling wil starten door een bod uit te brengen. Horen wij een aantal dagen niets, dan nemen wij zelf contact op met de kijkers.

Tijdens het verkoopproces houden wij u steeds goed op de hoogte. Wij geven regelmatig een update van de stand van zaken.

6 Onderhandelen

Als een potentiële koper een eerste bieding doet die interessant is, kan de onderhandeling starten. Dit is natuurlijk  onze specialiteit. Wij weten als geen ander dat iedere koper om zijn  eigen benadering vraagt waarbij de belangen van de verkoper natuurlijk leidend zijn. Wij zorgen voor uitgebreid advies en ondersteuning naar verkoper en koper, zodat ieder tevreden kan zijn.

Een belangrijk moment: er is een akkoord over de verkoopprijs. Dan volgt er overleg tussen beide partijen over andere zaken zoals de roerende zaken die achterblijven, over mogelijke ontbindende voorwaarden, een bouwkundige keuring of over hoe het gaat met het krijgen van een financiering.
Onze uitgebreide en professionele ervaring zorgen voor een succesvolle – afronding- van de onderhandeling.

7 Koopovereenkomst

Na de geslaagde onderhandelingen volgt het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken in een koopovereenkomst. Onze makelaars stellen een overzichtelijke en duidelijke koopakte op. Voordat de handtekeningen worden gezet nemen wij alles rustig met u door en beantwoorden wij al uw vragen.

8 Transport

Na het tekenen van de koopakte sturen wij deze naar de notaris. Deze zal aan de hand van de overeenkomst een akte van levering opstellen en met zowel de verkoper als de koper een afspraak plannen voor het tekenen van de akte van levering op de datum van eigendoms-overdracht.
Voorafgaand aan de afspraak bij de notaris vindt er een eindinspectie plaats waarbij de makelaar met verkoper en koper kijkt of de woning volgens afspraak wordt opgeleverd.

GEFELICITEERD, het huis is verkocht!