Zorgeloos een huis kopen

Van Te koop naar Aangekocht!

Samen doorlopen we de volgende stappen. Zo vergeten wij niets en kopen wij uw huis/appartement met succes aan.
Voorbereiden
1    Kennismakingsgesprek en inventarisatie wensen en mogelijkheden
2    Marktanalyse, waardebepaling te koop staande woningen.
3    Bespreking aankoopstrategie
Uitvoeren
4    Aankoopactiviteiten
5    Professionele aankoopbezichtigingen
Aankopen
6    Regelmatig overleg na bezichtiging
7    Onderhandelingsoverleg
8    Koopovereenkomst en transport notaris

1 Kennismaking en inventarisatie
Kennismaking
U gaat een nieuwe woning aankopen. Uw huidige huis is te groot. Of juist te klein. Dus is het tijd voor een volgende stap. Een ander huis goed en snel aankopen tegen de beste prijs.
In het kennismakingsgesprek bespreken wij uw eisen, wensen en mogelijkheden met betrekking tot de aankoop van een woning/appartement en uw eventuele verkoopplannen.
Woninginspectie
Door de aan te kopen woning zorgvuldig te inspecteren aan de hand van een uitgebreide checklist krijgen wij een goed beeld van de ‘stand van zaken’. Wij kijken onder andere naar bouwtekeningen, de staat van onderhoud, waarde woning voor de OZB, centrale verwarming, het energielabel en de ligging van het huis. Als we dat in kaart hebben gebracht is het tijd voor de volgende stap; marktanalyse en waardebepaling.            

2 Marktanalyse en waardebepaling
Een goede waardebepaling is de basis voor een succesvolle aankoop; is de vraagprijs van de woning waarin u geïnteresseerd bent reëel? Daarom start onze makelaar met een gedegen marktonderzoek, onder andere door te kijken naar vergelijkbare woningen die te koop staan of zijn verkocht. Wij kennen de markt door en door en weten welke elementen belangrijk zijn voor deze analyse en zo kan de marktwaarde van het aan te kopen huis goed worden vastgesteld. Na de marktanalyse combineren wij de uitkomsten met onze jarenlange regionale expertise. In de onderhandeling streven we naar een goede aankoopprijs.

Informatieplicht verkoper
De verkoper heeft een informatieplicht. Dit houdt in dat u als koper recht heeft op volledige en juiste informatie van de verkoper. Daarvoor is o.a. vragenlijst Deel B beschikbaar.
Hierbij helpen wij u graag; wij kunnen een aantal onderzoeken uitvoeren over het kadaster, de erfdienstbaarheden, de globale bouwtechnische inspectie en de controle van het bestemmingsplan. De uitkomsten bespreken we met u.

Bespreking aankoopstrategie Gelsing Makelaardij handelt bij elke fase van de aankoop weloverwogen en in goed overleg. Wij luisteren goed en baseren ons advies en de bijbehorende aankoopstrategie op wat we horen, zien en uit ervaring weten. Door stap voor stap bewust te zetten, groeit de kans op een geslaagde transactie aanzienlijk.

5 Aankoopactiviteiten
We houden voor u de woningmarkt via het NVM-uitwisselingssysteem in de gaten; we mailen u zodra er een woning voorbijkomt die past in uw zoekprofiel. Ook monitoren we ons eigen uitgebreide netwerk regelmatig; we weten vaak voordat een woning op Funda verschijnt dat die woning op de markt gaat komen. Dat noemen we het grijze circuit.

6 Professionele bezichtigingen
Als er woningen zijn die u wil gaan bekijken, gaan we deze samen bezichtigingen.
We zullen tijdens de bezichtiging alle bijzonderheden van de woning in kaart brengen en informeren u erover. U kijkt of u de woning leuk vindt, het goed voelt, de plek u aanspreekt en de omgeving u past. Wij bekijken alle relevante bouwkundige zaken van de woning en geven een beeld van de te verwachten onderhoudskosten op korte- en middellange termijn.

7 Voortgangsrapportage

Tijdens het aankoopproces houden wij u steeds goed op de hoogte. Wij geven regelmatig een update van de stand van zaken. Samen maken we zorgvuldig alle overwegingen die nodig zijn om verantwoord aan te kopen. Als het voor het aankoopproces beter is kunnen we op ieder moment nieuwe acties ondernemen.

8 Onderhandelen
Als wij in overleg met u, de potentiële koper, een eerste bieding doen kan de onderhandeling starten. Dit is natuurlijk onze specialiteit. Wij weten als geen ander dat iedere verkoper om zijn eigen benadering vraagt waarbij de belangen van U voor ons vanzelfsprekend leidend zijn. Wij zorgen voor uitgebreid advies en ondersteuning op elk moment. Is er een akkoord over de aankoopprijs. Dan volgt er overleg tussen beide partijen over andere zaken zoals de roerende zaken die achterblijven, over mogelijke ontbindende voorwaarden, een bouwkundige keuring en een eventueel financieringsvoorbehoud.
Onze uitgebreide en professionele ervaring dragen bij aan een succesvolle afronding van de onderhandeling.

10   Koopovereenkomst en transport
Na de geslaagde onderhandelingen volgt het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken in een koopovereenkomst. Er wordt door de verkoopmakelaar een koopakte opgesteld. Deze controleren wij zorgvuldig op inhoud en redactie; alle afspraken moeten juridisch juist geformuleerd zijn. Voordat de handtekeningen worden gezet nemen wij alles rustig met u door en beantwoorden wij al uw vragen.
Transport
Na het tekenen van de koopakte wordt deze naar de notaris gestuurd. Deze zal aan de hand van de overeenkomst een akte van levering opstellen en met zowel de koper als de verkoper een afspraak plannen voor het tekenen van de akte van levering op de datum van eigendomsoverdracht. Voorafgaand aan de afspraak bij de notaris vindt er een eindinspectie plaats waarbij de makelaar met koper en verkoper kijkt of de woning volgens afspraak wordt opgeleverd.