Een realistische prijs door zorgvuldig taxeren

Taxatie woning en appartement
Een taxatierapport van een woning of appartement heeft u nodig als u bij de bank of andere geldverstrekker zoals een verzekeraar, een hypotheek gaat aanvragen. Ook kan het zijn dat u een rapport nodig heeft voor een verlenging van uw huidige hypotheek of een verhoging van de hypotheek in verband met een verbouwing Voor het regelen van een overbruggingskrediet is een taxatierapport vaak vereist Voor de afwikkeling van een nalatenschap (aangifte successierecht) is een taxatierapport vaak nodig. Of voor uw gewone belastingaangifte. In geval van boedelscheiding wordt meestal ook een taxatierapport gevraagd. Een notaris of advocaat heeft deze nodig ter afhandeling van het dossier. Als u gefundeerd bezwaar wil maken tegen de WOZ-beschikking van uw huis is een gevalideerd taxatierapport belangrijk. Een taxatierapport moet onafhankelijk, objectief en transparant zijn. De kwaliteitseisen moeten gewaarborgd zijn.

Onze makelaars zijn gecertificeerd (ingeschreven in taxatieregister NRVT) en kunnen voor u in alle gevallen een gevalideerd taxatierapport maken. Dat rapport wordt door alle geldverstrekkers erkend en het voldoet aan alle wettelijke eisen. Als een aanvraag bij ons kantoor binnenkomt, is de verwerkingstijd meestal 4 tot 7 werkdagen nadat wij de woning getaxeerd hebben. Dat is mede afhankelijk van de tijd die het validatie-instituut nodig heeft om het door ons ingestuurde rapport te beoordelen.
De taxateur maakt een gedetailleerd verslag (o.a. beschrijving object, gebruiksoppervlak, indeling, woonomgeving, bouw- en installatietechnisch) van de woning of appartement en doet uitgebreid marktonderzoek. Er worden referentieobjecten genoemd ter onderbouwing van het waardeoordeel van de taxateur. Ook het validatie-instituut geeft de taxateur enkele referentieobjecten ter becommentariëring. Is het taxatierapport eenmaal goedgekeurd (gevalideerd) door het validatie-instituut, dat is het rapport direct online beschikbaar voor de opdrachtgever en voor de geldverstrekker.

Er is een gevalideerd taxatierapport beschikbaar voor woonhuizen en er is een apart rapport voor appartementen. Bij het taxeren van een appartementsrecht zullen ook de stukken van Vereniging van Eigenaars worden bekeken. Aandachtspunten zijn onder andere: de meest recente notulen van de VVE, het meerjarenoverzicht, de exploitatiebegroting, de balans. Allemaal zaken die van invloed kunnen zijn op de marktwaarde van een appartement.
De kosten van een taxatierapport zijn onder andere afhankelijk van de getaxeerde waarde. De validatiekosten van het NWWI, de BTW, kadastrale recherche zitten bij ons in het tarief begrepen. Vaak wordt vooraf een vast bedrag ( het minimumtarief is €500,-) afgesproken.

Een taxatierapport is altijd een momentopname van het getaxeerde object in de markt op het moment van taxeren. De woningmarkt is immers altijd in beweging, huizenprijzen stijgen en dalen en zijn conjunctuurgevoelig. Daarom heeft een gevalideerd taxatierapport een geldigheidsduur die varieert van drie tot zes maanden, mede afhankelijk van de voorwaarden van een geldverstrekker.
Om de onafhankelijkheid van de taxateur te garanderen zijn er strenge richtlijnen. Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen en er moet integer worden gehandeld.
Heeft u een gevalideerd taxatierapport nodig? Wij zijn u graag van dienst!